Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.piatnicahurt.pl jest własnością firmy:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piątnica Sp. z o.o.
  2. 18-421 Piatnica Poduchowna, Jeziorko ul. Przemysłowa 40A
  3. NIP: 718-192-77-37, REGON: 451194992, KRS 0000190919

Dalej jako "Sprzedający"


Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE PIATNICAHURT.PL

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym PIATNICAHURT.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL towarów jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT), jest wyrażona w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu PIATNICAHURT.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym PIATNICAHURT.PL można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu PIATNICAHURT.PL - wypełniając formularz na stronie sklepu lub telefonicznie - dzwoniąc pod numer 86-215-03-48 (wew. 25) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Aby złożyć zamówienie Kupujący musi posiadać aktywne konto w sklepie internetowym piatnicahurt.pl. W celu założenia konta Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, NIP, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Konto zostanie aktywowane po pomyślnej weryfikacji danych podanych przez Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Weryfikacja konta trwa do 3 dni roboczych. PHU Piątnica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu dla nowych Kupujących lub zablokowania dostępu dla posiadających już konto klientów strony piatnicahurt.pl, bez podania przyczyny.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego.

W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto PHU Piątnica Sp.z o.o. nr. 78 1020 1332 0000 1102 0257 8748. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta PHU Piątnica Sp.z o.o.

Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.

Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu PayU.

Płatność gotówką - dotyczy zamówień "odbiór własny". Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie PHU Piątnica Sp. z o.o., w momencie ich odbioru.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU)

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5 zł kosztów manipulacyjnych.

 DOSTAWA

Zamówione towary są wysyłane w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności  .

W przypadku niemożliwości wysłania towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez operatora sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL

Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie PHU Piątnica Sp. z o.o. (18-421 Piątnica Poduchowna, Jeziorko ul. Przemysłowa 40A), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. (składając zamówienie należy wybrać opcję "odbiór własny")

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie PHU Piątnica Sp. z o.o., zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

 ZWROTY I REKLAMACJE

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

Zwrócić towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny

Złożyć reklamację wypełniając formularz w zakładce: Obsługa Klienta > Reklamacje, lub telefonicznie 86 215-03-48

Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PIATNICAHURT.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PHU Piątnica Sp. z o.o., danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami ).

PHU Piątnica Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PHU Piątnica Sp. z o.o.z dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PIATNICAHURT.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego PIATNICAHURT.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.